Allmänna villkor

Allmänna villkor

Dessa villkor gäller för webbplatsen www.designish.se (”Webbshoppen”), de prenumeratertionstjänster som erbjuds på webbplatsen (”prenumerationerna”) och de boxar eller presentkort som levereras enligt prenumerationerna. Med ”Box” avses din Designish.

Vi uppmanar till att du som konsument noga läser igenom dessa villkor. Genom att utnyttja webbplatsen eller ansöka om prenumeration via webbplatsen godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem.

1. Information om oss

www.designish.se (”webbshoppen”) drivs av Aktiebolaget -Ish & Co.

Aktiebolaget -Ish & Co.

Organisationsnummer: 559064-2400

Besöksadress:

Aktiebolaget -Ish & Co. 
Gamlestadsvägen 2 
415 02 Göteborg

2. Priser

2.1 Löpande prenumeration 499 kr/box

2.2 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser och fraktkostnad som från en tid till en annan anges på webbplatsen. Priserna anges inklusive mervärdesskatt.

2.3 Priser och fraktkostnader kan komma att ändras från tid till annan. Vid en sådan ändring av priser kommer prenumeranterna att meddelas i tid innan debitering av nästkommande box sker.

3. Betalning och prenumeration

3.1 Genom prenumerationen förbinder du dig till att betala den periodiska avgiften fram till prenumerationens upphörande.

3.2 I samband med att du skapar en löpande prenumeration dras beloppet för den första boxen direkt. Betalningen för framtida boxar i din prenumeration genomförs per automatik den första vardagen för den aktuella månaden, tills dess du väljer att avbryta prenumerationen. 

3.3 Betalning sker genom kredit- eller betalkort (Visa eller Mastercard). Du godkänner att vi får debitera de aktuella avgifterna från ditt kredit-, betalkort utan ytterligare godkännande fram tills dess du byter betalningssätt och/eller uppdaterar dina betalningsuppgifter via ditt konto på hemsidan.

3.4 Betalning kan även ske med av oss utställd voucher eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet).

3.5 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

3.6 Vid en löpande prenumeration gäller uppsägning av avtalet senast den 8e dagen för den aktuella månaden för att garantera att inte komma med på nästa utskick.

3.7 Vid en löpande prenumeration förbinder du dig till en box varannan månad och därefter kan du säga upp prenumerationen när som helst innan den 8e dagen den aktuella månaden för att inte ta del av nästa utskick.

4. Leveranstider

4.1 Efter ingången Prenumeration kommer en Box att levereras en gång varannan kalendermånad. Beroende på när under en kalendermånad din ansökan om Prenumeration inkommit, kommer den första Produkten att levereras under samma kalendermånad eller nästa. Beräknat utskicksdatum anges vid ansökan av Prenumeration. Boxen levereras vanligtvis i slutet för den aktuella kalendermånaden, men kan komma att levereras vid andra tidpunkter i relation till högtider etc.

4.2 Boxen kommer att levereras av PostNord till närmsta utlämningsställe. Leveranstiden är normalt 3-5 arbetsdagar från det att vi skickar ut boxen.

4.3 När Boxen levereras till ett utlämningsställe har du ansvar för att hämta ut boxen samt att se till att Designish har korrekta kontaktuppgifter till dig. Skulle du inte hämta ut din Box från ett utlämningsställe efter att du aviserats om att Boxen finns där och Boxen av denna anledning returneras till Designish måste du aktivt kontakta Designish för att få Boxen utskickad på nytt alternativt ersatt. Skulle vi inte höra från dig inom 60 dagar från det att vi har fått Boxen i retur till oss kommer du inte att få den ej uthämtade Boxen ersatt. I sådant fall anses köpet av denna specifika Box hävt och du kommer att bli ersättningsskyldig för de kostnader som har uppstått på grund av att Boxen inte hämtats ut, vilka uppgår till kostnaden för Boxen. Du kommer att bli debiterad för frakt vid ny utleverans av den returnerade boxen.

5. Uppsägning och förlängning av prenumeration

5.1 Löpande prenumerationer kan sägas upp närsomhelst efter att första boxen är mottagen innan den 8e dagen för den aktuella månaden .

5.2 Du säger upp din prenumeration via ditt konto på Webbplatsen www.designish.se, om problem uppstår kan du även kontakta oss via vår supportsida så hjälper vi dig. Vi säger upp prenumerationen genom att skicka en uppsägning till den e-postadress du angivit. Din prenumeration måste avslutas senast den 8e dagen i månaden före den aktuella boxens distributionsdag om du inte vill ha nästkommande box.

6. Ångerrätt

6.1 Om du är konsument har du enligt lag rätt att ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar den första boxen på den aktuella prenumerationen.

6.2 Du får utöva din ångerrätt endast om Produkten hålls med obruten ”plombering” och är i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om Produkten har förstörts eller förändrats på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig.

6.3 Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom Ångerfristen och på egen bekostnad återsända Boxen till oss inom 14 dagar från det att du meddelar oss att du ångrar dig. Du kan kontakta oss genom att skicka ett meddelande via vår supportsida. Boxen kan återsändas till följande adress:

Aktiebolaget – Ish & Co
Gamlestadsvägen 2, Hus B:19 våning 4
415 02 Göteborg

Vi ber dig återsända den kompletta Boxen i sin originalförpackning. Om du har förbrutit förseglingen på någon av produkterna i Boxen kommer vi att göra ett prisavdrag motsvarande värdet av den aktuella produkten. Återbetalning sker i enligt vår återbetalningspolicy (se punkt. 8).

OBSERVERA!

- Ångerrätten gäller hela boxen och omfattar inte någon enskild produkt.

- Skriv person- och kontaktuppgifter till avsändaren, detta är av administrativa skäl.

- Du står själv för returfrakten.

7. Reklamation

Har du mottagit din box och en produkt gått sönder under leveransen kan du såklart reklamera denna. Reklamation av trasig produkt ska göras inom två månader efter att boxen skickats från oss. Reklamationen kan lämnas genom att mejla oss en bild på produkten med en beskrivning via vår supportsida. En bedömning kommer att göras om produkten är obrukbar och om så är fallet skickas en ny produkt ut till dig. Vi kan inte garantera att den aktuella produkten finns i lager, utan en annan produkt till samma värde kan komma att skickas ut som ersättning.

8. Återbetalningspolicy

8.1 Om du lämnar tillbaka en Box till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt 6 ovan), kommer vi att genomföra återbetalning snarast från den dag då vi tagit emot ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att vi också har tagit emot Boxen. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Boxen samt eventuella fraktkostnader, minus den eventuella värdeminskningen. Du får emellertid själv bära fraktkostnaden för att återsända Boxen till oss (se punkt 6.3).

8.2 Om du lämnar tillbaka en Box eller produkt till oss av något annat skäl (t.ex. för att en produkt är trasig) kommer vi att undersöka den återlämnade Boxen/produkten och meddela dig via e-post inom skälig tid om din reklamation kan godtas och hur vi i så fall avhjälper felet, genom t.ex. ersättning av vara (se punkt 7).

8.3 Vi betalar vanligen tillbaka pengar till dig med samma metod som du genomförde din betalning till oss.

9. Personuppgifter

9.1 Aktiebolaget -Ish & Co äger rätten att använda personuppgifter för kommunikation gällande information kring Designish och dess produkter. Informationen lämnas ej ut till tredje part. Aktiebolaget -Ish & Co följer bestämmelserna enligt Personuppgiftslagen (1998:204).

10. Ändring av villkor

10.1 Vi förbehåller oss rätten att när som helst i tiden ändra dessa köpvillkor. Alla ändringar publiceras på webbplatsen och gäller från och med att du accepterar köpvillkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök i Webbshoppen), eller 30 dagar efter att vi informerat dig om ändringarna. Vi rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på Webbshoppen.

11. Ansvar och befrielsegrunder

11.1 Om du är konsument regleras vårt ansvar för Boxarna i konsumentköplagen (1990:932). Utöver konsumentköplagen (1990:932) ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din årsavgift för Prenumerationen, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

12. Immateriella rättigheter

12.1 Aktiebolaget -Ish & Co äger alla immateriella rättigheter till webbplatsen www.designish.se och allt material som publiceras på webbplatsen. Verken är skyddade av upphovsrätt och alla dessa rättigheter förbehålls.

12.2 Som besökare på webbplatsen får du för personligt bruk ladda ner utdrag av sidor på webbplatsen och skriva ut en kopia. För kommersiella ändamål får du inte under några omständigheter använda någon del i vårt upphovsrättsskyddade material utan att först erhålla en licens från oss.

12.3 Genom Prenumerationen ger du oss rätt att citera från de kommentarer angående oss, Produkterna eller Prenumerationerna som du lämnar på webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.

13. Tillämplig lag och tvist

13.1 Vid eventuell tvist följer vi beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa köpevillkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av allmän domstol.